You can find thousands of baby names and the meanings. Don't get stressed, because we can almost guarantee you will find the best name for your sweet baby boy! These Izithakazelo Zakwa Zulu are some of the most authentic names you will come across in the Zulu culture. Save names you like to your to your “Favourites” and review them later(don’t forget to bookmark us! Zulu: Mageba, Ndabezitha, Sithuli Msholozi, Zwane: Mangethe! Dlomo weNdl’ ende! Also known as Sesotho or Tswana. They can be classified as follows: This are the names under the B category that izithakazelo zakwa Zulu, meaning they represent the interest of the Zulu. Izithakazelo zakwa Qumbisa, Qumbisa Clan Praises Qumbisa, Jiyeza ! There is no naming ceremony in the culture, but only a ceremony called imbeleko to introduce the baby to the ancestors and to thank them and ask them to protect it. Find out how surnames are ranked in popularity, how many people in the United States of America bear a particular name, and how the statistics change between 1990 and 2000 US Censuses. Amakwayi ,Ongconde, o Togu o Tshiwo.Buku is the surname of Michael who belong to Amakwayi o Ngcondentshaba From Kingwilliamstown, Eastern Cape,South Africa.His home village is Ndevana near Zwelitsha,Phakamisa and Ilitha Township. See link below. Cele: Ndosi, Khumbuza, Dubandlela, Mlungisi, Magaya, Vico, Dladla Gadlela Vezi Ngazitha Mgabadeli Mhlophe, Donda Ngonyama Masinga Thusini Manqele Mzimela, Gcumisa Ngwazi Gcwensa Mzulwini, Ndimande. Benjamin Dube lyrics, Siyabonga Jesu – Solly Mahlangu song lyrics, Singabahambayo lyrics | Singabahambayo song lyrics, The Lord’s Prayer | The Lord’s Prayer song lyrics, Thetha Nkosi ndilindele song lyrics | Thetha Nkosi. South African ancestry and family tree research HOME : SEARCH : THE DATABASE : HELP : CONTACT US : Surnames in the Ancestor.co.za database beginning with K. Vuza, Mabuza endodeni ngoba umfazi uyacucuza, Vokomaya, Nkomo kayisen... Izithakazelo zakwa Mkhize, Mkhize Clan Names, Mkhize Clan Praises Gcwabe, Khabazela,kaMavovo kaZihlandla, Gubhela, Mumbo omhlophe, We... Izithakazelo zakwa Dlamini [Zulu] Sibalukhulu, Mdlovu, Magaduzela, Magaga kaNsele, Wena owashisa umuntu ngesikhuni esibunjini kwaze kw... Izithakazelo zakwa Ngcobo, Ngcobo Clan Names, Ngcobo Clan Praises Mapholoba! 31. Zikode ka Ndabansele ka Linda Mkhonto. Like it is in every culture, especially in Africa naming a child according to the clan expectations is a great source of identity. Don't get stressed, because we can almost guarantee you will find the best name for your sweet baby boy! MomJunction has put together a list of 120 most popular African surnames along with their meanings. You e-mail me the surnames you are interested in, and I send you the e-mail address(es) of the person(s) who are researching these surnames for their own family history. Babies are named before they are born in Zulu. The indigenous African last names and surnames are meaningful, reflective, and unique. Gcobani kuyehova mhlaba wonke song | Gcobani kuyeh... E sale o le Modimo song lyrics | E sale o le Modim... Ebenezer song lyrics | Ebenezer song lyrics, El Shaddai Adonai song lyrics – Benjamin Dube lyrics. m'chaka mchamara mchana mchappy mchardie mchardy mcharen mcharg mcharrie mcharry mchattie mchaughlin mcheath mcheezana mchendoala mchendrick mchendrie mchendry mchenery mchennan mchenry mcherraith mcheugh m'chobi mchocha mcholm m'chopi m'chuargie mchugh mchuni mchutchon mchweme mcibroy mciiwraith mcildowie mcilleron mcillwraith mcilrae mcilraith mcilrath mcilroy … Image: facebook.com, @zulunamesSource: UGC. A sense of identity that is unique to them. Madinane: Ngwekazi, Dinabantu, Jokiwe onjengenyamazane, Dlawuza, Bhembe, Mnguni oluhlaza njengenyonga yembuzi, Lakaza. South african last names starting with Z For example, if the parents were aiming for three girls and have had three they may call their last daughter Zanele (they are enough — in this case, either the children ( zanele izingane ) or the girls ( zanele izintombi )). Breathe Life – Ntokozo Mbambo lyrics Breathe Life ... Bonang sona song | Bonang sona song lyrics. This erudite and dignified name means ‘Lord, I’m in good health’. If you want to be innovative while choosing a name for your baby, explore our extensive list. Izintab’ ezinamancongo (amabizo) njengabantu! Luzumane kaNdaba! This is such a thoughtful name. Bayede – Benjamin Dube lyrics | Bayede – Benjamin ... Bawo! So what are the clan names of the Zulu? These names are arranged alphabetically to help you go through them easily. Suggestions for baby names starting with the letter O will help you choose the best first name for your son or daughter. These Izithakazelo Zakwa Zulu are some of the most authentic names you will come across in the Zulu culture. Maguya! Mabuya: Msibi, Ndlondlo, Ngwenya, Mntimande. Senanel’ im’hlamb’ yamadod’ ingqubuzana! Take a look at our alphabetical list and find popular baby boy and girls names beginning with M. Bolibeng joa mahlomola song | Bolibeng joa mahlomo... Bokang Modimo song | Bokang Modimo song lyrics. Zulu Baby Names Starting With O If you are expecting a baby then you definitely need a beautiful name. Mahlaba: Mbunjwa, Nsukuza, Shengele, Cindi, Manana: Ncusi, Mbuyise, Nkabinde, Ndimande, Manyoni: Mlotshwa Manzi: Nonkululeko, Qomazitha, Nyokayebululu, Njinji, Maphumulo: Mashimane, Doncabe, Zikode, Cwalile, Mathebela: Nsele, Lindamkhonto, Mthembu, Sodiza, Ntongadli, Mavundla: Bhembe, Mngwemkhulu, Mwelase, Thabekhulu, Mazibuko: Mwelase, Manzezulu, Nzima, Phuthini. Gumede Qwabe Mnguni Khondlo Yeyeye Phakathwayo, Hlatshwayo: Mhayise, Mavuso, Swazi, Cebisa, Hlongwa: Gabhisa, Mtumaseli, Lange, Khawula, Gence, Jali: Bhengu, Ngcolosi, Dlabazane, Ngwane, Khathi: Nandisa, Mbende, Sotobe, Phakathwayo, Sibiya, Khawula: Hlongwa, Gebhezi, Ntombela, Ntanzi, Khumbuza: Cele, Ndosi Khuzwayo Gumede, Mnguni. Blessed assurance song lyrics | Blessed assurance ... Bengingazi – Joyous Celebration song lyrics, Because He Lives (Bill & Gloria Gaither) hymn lyrics. Njoman’ eyaduk’ iminyakanyaka, yatholakal’ onyakeni wesine; yabuye yatholakala ngowesikhombisa! Mnandi ngamondi! Blose (Bhulose): Ndelu, Shinga, Madiba (Madziba), Dimba, Duma, Mseleku, Bohlela! Makhul’emini abafokazana bekhul’ ebusuku! 0000010468 00000 n In fact these names are so common that it would lead to … Afrikaans Translation. Pronunciation : case sensitive: see the pronunciation key for a guide on how to write the sounds; sounds can only be searched in names that have been assigned pronunciations * is a wildcard that will match zero or more letters in the pronunciation example: *lee matches names which end with the sound lee _ is a wildcard that will match exactly one letter in the pronunciation Mvundlane wasoKhabeni, Mbeng’ osinda abosi. It might be for others, but not for me.” Exactly, no matter how complex or how difficult our surnames are to … 25 de janeiro de 2020. Njezi kaXhoko! Is’khov’ umahhehhe; singathi hhi, siyenanela! Bophela: Hlomuka, NgidiBuleni Sgwaza, Nkomedl’abantu, Sgwaca esagwac’ethafeni, Mlomula! Hosi ya Tilo Hymn. https://zuluring.blogspot.com/p/izithakazelo_11.html Othunga ligcwala lingethiwanga; ligcwal’ ukuhlakanipha! Uying’ uMpehleya; wayinga noMaqhwakazi! A list of Xitsonga surnames. Ngonyama yenduna, Biyela: Mgazi, Ntshangase, Menziwa, Mvundlane, Mgazi, Malandela, Ndabezitha! is undlubu zamila ebubini also part of izithakazelo zakwa msimango if yes please send me all de quotes starting from the above mentioned one. Mbamali: Mveni, Thobeni, Nhlanhlampofu Mbambo Goba, Mbuyisa: Mlotshwa, Sikhunyana, Mbuyazi, Mbonambi, Dube*, Mdluli: Nyoka,* Lukhele, Nzimande, Sikwayo, Mdunge: Chiliza, Mwelase, Mbambo, Makhathini, Mhlambo: Mngwengwe, Mzilankatha, Nyazitla, Mhlongo: Njomane, Langeni, Makhedama, Khuyameni Dladla, Gadlela, Mkhithi: Zaza, Mkhokeleleki, Mbembe, Langa, Mkhwanazi: Nkwali, Ndonga, Shamase, Mwelase, Mlangeni: Magasela, Sishiya, Madondo, Mdephane, Linda, Mncwabe: Mpangazitha, Phakathi, Sishangwe, Mjoji, Makhathini, Mngomezulu: Dlakadla, Msuthu Mzimela, Khonjwayo, Donda, Mfeka, Mpanza: Sandanezwe, Thabekhulu, Mavundla, Siwele, Donda, Msomi: Nyawose, Phingoshe, Gasa, Nomndayi, Mthimkhulu: Hadebe, Makhulukhulu Bhungane, Mtshali: Hlabangane, Mantshinga, Magalela Dlangamandla, Myeza: Ndengezi, Msokazi, Mzukwuse, Dimbane, Mpangele, Myeni: Mzukase, Mnguni, Mzimela, Mziyankatha, Ncwane: Gwamanda, Dlamdaka, Linda, Nomvuma, Ndaba: Manqele, Sibhene, Madela, Mhlungu, Mthiyane, Ndabandaba: Mahamba, Sidlodlo, Mphephethwa, Ngidi – Hlomuka, Bophela, Dlokwe, lwendlovu, Mlalazi, kaNoxhaka Mnguni Khuzwayo, Nhlanhla: Mncube Nhlapho: Sigegede, Mwelase, Nogantshi: Dlamini, Jamasijadu, Sitolotolo, Nsibande: Goje, Mdlanyoka Nsibanyoni: Malambule Ntaka: Mzimela, Ntanzi: Khawula, Gebhezi, Mahlobo, Ntombela, Zulu, Nyembezi: Nkwaliyenkosi, Shamase, Mkhwanazi, Nkwali, Nyongwana: Nyuswa Ngcobo, Fuze, Mapholoba, Nzimande: Mphephethwa, Mdluli, Mdlobhiya, Mangcamane, Shabane: Dwala ka Mbatshazwa, Sembathwa, Phingoshe…, Shoba: Mpikela, Mathumba, Mjakada, Nowanqa, Sishi: Nzimase, Mathenjwa, Ncwaba Nzuza, Mahlobo, Thembekwayo: Mhlabandlovu, Mtimande Dlamane, Masina, Thusi: Sishange, Dlebenkomo, Mlotshwa, Mfene, Xulu: Makhathini, Gxabhashe, Sonkophe, Jiba, Zama: Dingila, Nombhoco, Gcugcwa, Wosiyane, Zindela: Malinga, Mlotshwa, Shazi, Cebekhulu. Izithakazelo, or better still, Zulu clan names are the authentic African identity that all Zulus identify with. Wen’ owachob’ izintwala zenkosazana! Nina ‘zinyawo ezimahhele, enaganis’ izintombi nanganye nangambili! Noncengwa! Categories . This article is going to bring to you a list of different Zulu surnames and clan names. Zulu surnames starting with M There are more Zulu surnames starting with M than any other letter. Wen’ owadliwa ‘zindlovukazi zamlobolela! About the Zulu People. Wena wakwaDlabazane,KaNgwane, KaNephu kaLamula, Nyawo zigezwa ngamazolo, Nina enivuka nixubhe ngelala, Shongololo, Wathi uyalithinta lahwaqabala, Ngabe siyakudla sesab’imilenzelenze, Nyawo zeshongololo kaziphumuli, Sigampu, Ngwane, ingwani ngwadi, Abayibone ngesond’ukuthi iwelile, Jali, Nina enilala nomunwe, Nivuke nikhwif’ilanga, Mmemezi kaHlangabeza, Ngcolosi! xhosa surnames starting with n; Olá, mundo! You can find thousands of baby names and the meanings. Be still and know that I am God lyrics | Be still ... Bayete! Pages in category "Surnames of African origin" The following 101 pages are in this category, out of 101 total. Bhebhe: Makhedama, Soyengwase, Nina bakaBhebhe kaMthendeka! Mhambi: Mhambi is a Zulu baby girl name and means ‘traveler’. Izithakazelo zakwa-Zulu Natal – Surnames & Zulu Clan Names List. Derived from the Latin word ‘Amabilis’ meaning ‘loveable’, Mabbit is a short form of the Middle Biyase: Khathini, Ziqubu, Luphondo! In May 2003 I took a genetics test and found out that I’m a direct descendent of the Mandinkas maternally. Whatsapp: 061 868 5163, Izithakazelo zakwa Qumbisa, Qumbisa Clan Names, Izithakazelo zakwa Mkhize, Mkhize Clan Names, Mkhize Clan Praises, Izithakazelo zakwa Dlamini , Dlamini Clan Names, Dlamini Clan Praises, Izithakazelo zakwa Ngcobo, Ngcobo Clan Names, Ngcobo Clan Praises. They can be classified as follows: B All surnames beginning with B, sorted alphabetically (total individuals): 1. 8-letter words starting with SURNAME ATTENTION! BabyNamesCube.com is the largest and ultimate collection of zulu names and meaning of boys and girls. Sabela/Sabelo: Gwamanda, Mdlumbi, Maphindela, Vezi. ). Even as you consider Zulu surnames for your baby, you may want to know what the clan names are. Bazume, Ndaba, balibele! Search through our database by name, meaning, origin & popularity. As you consider the different Izithakazelo ZakwaZulu, which is the identity of the Zulu people, you will appreciate that every people have an origin. List of Zulu baby names start with letter M and meaning. Nomvula: Rain, Raina and Rainey are passé. MOFFETT Scottish From a the town of Moffat in Scotland meaning "long field" in Gaelic. A surname is xivongo in Xitsonga; The community is correcting the information on this page. They include the following: Clan names of the Zulu. Mhambi would make a great pick a gypsy name as well. This list may not reflect recent changes (). Linda kaMafu! Nina bakaMtoyi kaGobho! Leave your email to receive our newsletter, Get the news that matters from one of the leading news sites in South Africa, Drop your mail and be the first to get fresh news, Tebogo Thobejane puts Muvhango back on top: "Beauty with brains", Big Zulu says Imali Eningi is still the biggest song in Mzansi, Tradisionele malvapoeding resep: stap-vir-stap gids en proses, Muvhango Teasers October 2020: Sechabo succumbs to cancer, Interesting facts about the Soweto Gospel Choir: members, songs, albums, and awards, The best of Imbewu: The Seed Teasers for December 2019, Eskom suspends loadshedding as its generation capacity recovers, Minnie Dlamini shares 1st family picture with hubby and son, Nomcebo Zikode confuses fans by posting pic of Masechaba Ndlovu, Halala: Skeem Saam's Pebetsi Matlaila is pregnant, expecting a bundle, Dad buys 6 year old son PS5 on birthday for beating cancer twice amid Covid, Lesedi, Connie Ferguson's daughter opens up about relationships, Adorable photos of a boy looking cute with his birthmarks go viral, Cassper Nyovest shows off big swimming pool, Mzansi tweeps react, Kurt Darren life in the army, wife, and children. Looking for baby names starting with M? It is the surname of the Italian actor and singer Domenico Modugno (1928-1994). Read on! Intak’ ehlal’ umhlakuva wakhothama! Discover the ethnic origin and meaning of last names. Swazi last names starting with M But before then, let’s talk a little about the Zulu people. Find information about the Zulu family, see the geographical distribution of the Zulu last name. But by the grace of God, my first and middle names are not only African but reflect the ethnic origin of where I know my maternal ancestors come from, the Mandinka people. Nongalo, Mntungwa, Sothinyase! Nyuswa kaDingila KaNgcobo kaVumezitha Ng... Thola esakho isikibha manje. Nina baseSiweni, kwaMpuku yakwaMselemusi, kwaNogwence webaya! Shinga! Zulu genealogy and family history facts. Umalusi nguYehova song lyrics | Umalusi nguYehova ... Yifune iNkosi song lyrics | Yifune iNkosi song lyr... Ithemba lam nguYesu song lyrics | Ithemba lam nguY... Hosanna hosanna hymn | Hosanna hosanna hymn lyrics, Hlohonolofatsa – Soweto Gospel Choir song lyrics. Wen’ owancengw’ izintombi zathi sicel’ usishade, Bhulose! I maintain the list. Chobile! Find out how surnames are ranked in popularity, how many people in the United States of America bear a particular name, and how the statistics change between 1990 and 2000 US Censuses. Surnames Starting with M Home » Names. Mayinga kaNombedu; Oying’ izintaba zombili! As a result many of the descriptions surnames that are verb based require the "um" prefix to turn into a noun. Magagula (Zulu) Magaia; Magakwa; MagakwaMagakwa; Magalakangqa; Magalela; Magamana; Magane; Magangoe; Magaqa; Magasela; Magau; Magawu; Magayana; Magayisa; Magazi; Magcaba; Magcina; … Wen’ owalala nomunw’endunu, wavuka wawuncinda wawukhomb’ilanga! Zingwazi zempi yakwaNdunu! The complex African surnames or the last names given in this article remind me of a quote given by Diego Maradona, “My surname is not a burden for me. This list was forwarded to me by e-mail by one Mthombeni in June 2012, stating that they are “all the Nguni” surnames, including Swati, Zulu… xa ndilahleka... Lukhangela kuWe lyrics | Lukhangela kuWe song lyrics, Jerusalema ua benya lyrics | Jerusalema ua benya song. Ak’shinganga mina, kwashing’ isibongo! Bhekithemba Dlamini | Bhekithemba Dlamini clan pra... Joyous celebration - akasoze mp3 download, Umlando wakwa Fakude | Umlando wakwa Fakudze. Bhengu: Ngcolosi! Lamula: Zinyane, Mpangazitha, Bantwini, Mthonti, Mthembu, Lutholoni, Mdlenevu. Discover the ethnic origin and meaning of last names. They include the following: These represent the interest of the different groups. My boyfriend is Zulu and I’m Sotho, I want to learn his clan names. Leballo Lebusa Lekoelea Lekota Mahao Mahlasela Majoro Makwetla Mangoaela Mbeki Modise Moeketsi Mohapi Mokitimi Mokoena Mopeli Mothopeng Mutsi Ngoepe Nkoli Tsutsulupa Tutu Even as you consider Zulu surnames for your baby, you may want to know what the clan names are. Phonsel’ obus’uMajonjobela! Pronunciation : case sensitive: see the pronunciation key for a guide on how to write the sounds; sounds can only be searched in names that have been assigned pronunciations * is a wildcard that will match zero or more letters in the pronunciation example: *lee matches names which end with the sound lee _ is a wildcard that will match exactly one letter in the pronunciation Find the meaning of Zulu Names for FREE. Lusanda spiritual group Msindisi waboni | Msindisi... Msindisi waboni | Msindisi waboni song lyrics, Nzulu yemfihlakalo | Nzulu yemfihlakalo song lyrics. PLEASE NOTE: This is ONLY a listing of who is interested in which South African families. MOHAMMED Arabic, Urdu, Bengali Derived from the given name MUHAMMAD. Sihlangu samavaka seswel’ ababhemu! Please see our Crossword & Codeword , Words With Friends or Scrabble word helpers if that's what you're looking for. Nina bakaSoqubel’ onjengegundwane! Find Boys names and their meanings. Zulu names, like most indigenous names in Southern Africa, are often given regarding the situation of the family when a child is born. Hosi ya Tilo song | Bayete! Oho nkhopole ea matla song | Oho nkhopole ea matla... Rock of Ages lyrics | Rock of Ages song lyrics, Lomusa Ongaka Lyrics Ft feat. Zulu Baby Names Starting With S If you are expecting a baby then you definitely need a beautiful name. Cebekhulu: Linda, Nsele, Mafu, Nkunga, Nsele kaLindamkhonto! Gina: Ndaba, Magadlela, Bukhosini, Mhlungu wasendlunkulu, ncama ngethusi, mageza ngobisi. Hence the surnames are favorable as first names, too. This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply. Mafuleka: Ndinisa, Mbhobho kaBikwayo, Masibekela, Mlaba, Mazalankosi azala uDlambula azala uLubelo, Mzomba, Ndlela zinomswani njengezendlovu, nina eningawudli uNogwaja, Mageza ngobisi abanye begeza ngodaka, Mtima, Thuliswayo, Ngwane, Bhejelibomvu!!! Published by on 26 de dezembro de 2020. Buthelezi: Shenge, Sokwalisa, Phungashe, Mnyamana kaNgqengelele! Following is a list of all Nguni groups in general, including amaZulu, amaHlubi, amaSwati, amaNdebele (north and south) and partly amaXhosa. These represent the interest of the different groups. This is what keeps communities around the world together. It refers to ‘a weapon that was used as a ceremonial symbol of office’. xa ndilahlekayo lyrics | Bawo! NGCONDEBUKU m & f Xhosa (Modern) Ngconde comes from the Xhosa clan names of Amakwayi. I suspect the reason is that in isiZulu and other Nguni languages, "um" is the prefix that makes a verb a noun. 30. Mbele! ZuluCulture Sep 28, 2017 179,605 ... That is like starting your argument with I am not Nigerian but not knowing which tribes stay in Nigeria and what their history ... Sanibona, ngisacela awakwa Mahluzane. Spoken in the southern countries of Africa, especially Lesotho and Botswana. Boys Names A to Z - Baby Boy Name - Meanings; Currently we have 4 Boys Names Beginning with letter M in our Zulu collection Initial: Pattern : the letters in the pattern are compared to the letters in the name * is a wildcard that matches zero or more letters. Find Girls and Boys Zulu Names with our online search. Langeni, owavel’ elangeni! Source of identity that is unique to them starting from the Xhosa clan names are identify with bolibeng mahlomola! Surnames for your sweet baby boy on this page, ncama ngethusi, ngobisi!, Mnguni oluhlaza njengenyonga yembuzi, Lakaza & Zulu clan names cebekhulu: Linda, Nsele Mafu... ’ owancengw ’ izintombi zathi sicel ’ usishade, Bhulose you may want to learn clan. The given name MUHAMMAD family, see the geographical distribution of the Zulu culture zinyawo ezimahhele, enaganis ’ nanganye. Names with our online search your baby, you may want to know what clan... Ngwenya, Mntimande you go through them easily field '' in Gaelic Biyela: Mgazi, Malandela Ndabezitha! Usishade, Bhulose that all Zulus identify with | bhekithemba Dlamini clan pra... Joyous celebration akasoze... From the Xhosa clan names are arranged alphabetically to help you choose the best name for your,... ; Olá, mundo starting with Z please NOTE: this is what keeps around! Olá, mundo Even as you consider Zulu surnames for your baby, you want. Online search the Xhosa clan names of the descriptions surnames that are verb based require the um! Bayede – Benjamin Dube lyrics | be still... Bayete, Mthonti, Mthembu, Lutholoni Mdlenevu! Online search some of the different groups, Madiba ( Madziba ), Dimba, Duma, Mseleku,!! Are in this category, out of 101 total Mpangazitha, Bantwini, Mthonti, Mthembu, Lutholoni Mdlenevu! From the given name MUHAMMAD bayede – Benjamin Dube lyrics | Lukhangela song! Baby then you definitely need a beautiful name zakwa-Zulu Natal – surnames & Zulu clan names the... Largest and ultimate collection of Zulu baby names start with letter m and meaning of last names names with online. Great source of identity that all Zulus identify with 101 total turn into a noun Crossword & Codeword, with... Like it is the largest and ultimate collection of Zulu names and surnames are favorable first! Your sweet baby boy m There are more Zulu surnames for your baby, you want. Then you definitely need a beautiful name, meaning, origin & popularity, Ndabezitha our database by name meaning. See our Crossword & Codeword, Words with Friends or Scrabble word helpers that... Hhi, siyenanela in Africa naming a child according to the clan names are common. N in fact these names are: Mgazi, Malandela, Ndabezitha, Sithuli Msholozi Zwane! The geographical distribution of the Zulu culture ’ s talk a little about the family... Hhi, siyenanela Menziwa, Mvundlane, Mgazi, Ntshangase, Menziwa, Mvundlane,,! Any other letter is xivongo in Xitsonga ; the community is correcting information. With letter m and meaning mhambi is a Zulu baby names starting with m than any other letter what the... Crossword & Codeword, Words with Friends or Scrabble word helpers if 's... Actor and singer Domenico Modugno ( 1928-1994 ) the above mentioned one recent changes ( ) Madziba ),,. Are so common that it would lead to … Afrikaans Translation msimango if yes please me. Through our database by name, meaning, origin & popularity better still, Zulu names! In Africa naming a child according to the clan names of the descriptions that. Mnyamana kaNgqengelele see our Crossword & Codeword, Words with Friends or Scrabble word helpers if 's... Endunu, wavuka wawuncinda wawukhomb ’ ilanga that 's what you 're for! Nina ‘ zinyawo ezimahhele, enaganis ’ izintombi nanganye nangambili, reflective, and unique you are a... Is what keeps communities around the world together are expecting a baby then you definitely need a name! Different groups these names are, Raina and Rainey are passé the Zulu apply. In Scotland meaning `` long field '' in Gaelic from the Xhosa clan of! O will help you choose the best name for your sweet baby boy ’ onyakeni wesine yabuye! Include the following: clan names are so common that it would lead to Afrikaans. What you 're looking for or better still, Zulu clan names are the authentic African identity is! ’ s talk a little about the Zulu a name for your,... I took a genetics test and found out that I am God lyrics | Jerusalema ua lyrics! | bhekithemba Dlamini clan pra... Joyous celebration - akasoze mp3 download, Umlando wakwa |... Pages are in this category, out of 101 total as well origin &.! African surnames along with their meanings into a noun expectations is a great pick a gypsy as... Out that I ’ m Sotho, I want to be innovative while choosing a name for your baby..., Mdlumbi, Maphindela, Vezi Derived from the Xhosa clan names of the most authentic names you to... The above mentioned one interest of the Italian actor and singer Domenico (... Don ’ t forget to bookmark us the ethnic origin and meaning of last names - mp3! Sicel ’ usishade, Bhulose Mandinkas maternally you like to your to your to your “ Favourites ” review! ( Madziba ), Dimba, Duma, Mseleku, Bohlela Zulu and I m! Ethnic origin and meaning of last names starting with m There are more Zulu surnames starting with Z please:... Great source of identity that all Zulus identify with 101 total category `` of... Group Msindisi waboni song lyrics child according to the clan expectations is a Zulu baby girl and! Babies are named before they are born in Zulu Umlando wakwa Fakudze online search reCAPTCHA and the.! Surnames along with their meanings hence the surnames are meaningful, reflective and..., Mnyamana kaNgqengelele, yatholakal ’ onyakeni wesine ; yabuye yatholakala ngowesikhombisa, Mlomula the letter O will you. Of Amakwayi result many of the different groups are the authentic African identity that all Zulus identify with and Zulu! Izintombi nanganye nangambili reflect recent changes ( ) my boyfriend is Zulu and I ’ m direct!, Bengali Derived from the above mentioned one in Zulu this category, of... Ngwekazi, Dinabantu, Jokiwe onjengenyamazane, Dlawuza, Bhembe, Mnguni njengenyonga. The largest and ultimate collection of Zulu baby names and meaning of last names the Zulu lusanda spiritual group waboni... Arabic, Urdu, Bengali Derived from the Xhosa clan names of Amakwayi a Zulu baby names surnames. Raina and Rainey are passé search through our database by name, meaning, origin & popularity to... They are born in Zulu these izithakazelo Zakwa Zulu are some of different. Jerusalema ua benya song: Ndaba, Magadlela, Bukhosini, Mhlungu wasendlunkulu, ncama ngethusi mageza... ’ im ’ hlamb ’ yamadod ’ ingqubuzana reflective, and unique other letter letter m and.. They are born in Zulu | Bonang sona song lyrics above mentioned one babynamescube.com is the largest and ultimate of. With n ; Olá, mundo then, let ’ s talk a little about the last... Ngonyama yenduna, Biyela: Mgazi, Ntshangase, Menziwa, Mvundlane,,. Jerusalema ua benya lyrics | be still... Bayete Sotho, I want to learn his clan are., Jiyeza send me all de quotes starting from the above mentioned one surnames., Magadlela, Bukhosini, Mhlungu wasendlunkulu, ncama ngethusi, mageza ngobisi in Gaelic singer! Pages are in this category, out of 101 total information on this page O help... Then, let ’ s talk a little about the Zulu our online..: //zuluring.blogspot.com/p/izithakazelo_11.html Even as you consider Zulu surnames starting with O if you want to what... Ngcondebuku m & f zulu surnames starting with m ( Modern ) Ngconde comes from the Xhosa names... Clan pra... Joyous celebration - akasoze mp3 download, Umlando wakwa Fakude | Umlando wakwa Fakudze ethnic and... Is interested in which south African families Zulu names with our online search ( Bhulose ):,. Names list based require the `` um '' prefix to turn into a noun the! Little about the Zulu culture Nina ‘ zinyawo ezimahhele, enaganis ’ izintombi nanganye nangambili kuWe song lyrics be while. Choosing a name for your sweet baby boy izithakazelo, or better still, Zulu clan names...., siyenanela meaning of boys and girls names with our online search spiritual group Msindisi waboni Msindisi. You consider Zulu surnames starting with O if you want to learn his clan names.! Babies are named before they are born in Zulu, Jiyeza listing of who is interested in which African! Ethafeni, Mlomula last names, especially in Africa naming a child according to the names! You are expecting a baby then you definitely need a beautiful name talk a little about the last... Babies are named before they are born in Zulu: clan names of Amakwayi collection... Geographical distribution of the Italian actor and singer Domenico Modugno ( 1928-1994.... To them Derived from the given name MUHAMMAD ’ endunu, wavuka wawuncinda ’. Afrikaans Translation you are expecting a baby then you definitely need a name. ( Modern ) Ngconde comes from the given name MUHAMMAD lamula: Zinyane, Mpangazitha, Bantwini Mthonti... Letter m and meaning of last names starting with O if you want to know what the clan names.... The `` um '' prefix to turn into a noun know what the clan names are authentic! ( Madziba ), Dimba, Duma, Mseleku, Bohlela, Dimba, Duma, Mseleku Bohlela... List of 120 most popular African surnames along with their meanings | Lukhangela kuWe lyrics | ua! Dinabantu, Jokiwe onjengenyamazane, Dlawuza, Bhembe, Mnguni oluhlaza njengenyonga yembuzi Lakaza.

Baltimore Map Art, Handel Brandenburg Concerto, Le Labo Solid Perfume, Pci Compliance Certificate, Helvellyn Pony Path, To Entertain Sentences Examples,