- and many more! Contextual translation of "bible verses" into Tagalog. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God; and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. The Lord is my shepherd; I shall not want. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan, kung kayo’y mangahulog sa sarisaring tukso;Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis.At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa, upang kayo’y maging sakdal at ganap, na walang anoman kakulangan. Download Tagalog Bible ( Ang Biblia ) for Windows 10 for Windows to we are happy to offer Tagalog Bible, Ang Biblia (Filipino Version) for your windows phone devices. Palaging makisalamuha sa Akin at magkaroon ng mas malalim na pakikipagniig sa Akin. Courage will forever be a central element of the human spirit. Depression is a serious mental health issue. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Share them in the comments below. Gamit ang YouVersion Bible App, maaring magbasa, manood, makinig, at magbahagi sa iyong smartphone o tablet, at online sa Bible… Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Human translations with examples: kung, bibliya, bibilia, bible verses, bibliya verses, bibliya taludtod. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang kayo’y magkaroon sa akin ng kapayapaan. NOTE: If you have a Bible question for Pastor Doug Batchelor or the Amazing Facts Bible answer team, please submit it by clicking here. Iyan ay Aking pangako at Aking pagpapala sa inyo. Dapat kang pumasok mula sa positibong panig. Bible Verses for Depression -Romans 8:28 . Bible Verses about Depression - Scriptures on Despair. Ngayon, bawat isa ay magkakaroon ng mapait na mga pagsubok na haharapin, kung hindi ang pusong mapagmahal na taglay ninyo para sa Akin ay hindi titibay at kayo ay hindi magkakaroon ng tunay na pag-ibig para sa Akin. Tagalog. Huwag bumalik nang walang kabuluhan. English. Diyos ang Namumuno sa Kapalaran ng Buong Sangkatauhan, Ang Tagapagligtas ay Nakabalik na sa Ibabaw ng “Puting Ulap”, Tanging ang Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan, Ang Pagpapakita ng Diyos ay Naghatid ng Isang Bagong Kapanahunan, Alam Mo Ba? App interface rotation. Kung natatarok mo ang mga ito, kung gayon tunay na makakaharap mo Ako, at tunay mong matatagpuan ang Aking mukha. Verses by Topic section collects Tagalog Bible verses on various topics to help you improve your devotions and better know the Bible and God. A Psalm of David. Apple and Apple logo are trademarks of Apple Inc. | Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Verse Concepts. Tens of millions of people are using the Bible App™ to make God's Word a part of their daily lives. Flipping pages option. Nais ninyo ng mga pagpapala na madaling makamtan, tama? Due to staff size, we are unable to answer Bible questions posted in the comments. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: nguni’t laksan ninyo ang loob; aking dinaig ang sanglibutan. What are your favorite Bible verses about depression? When you're depressed, or feeling down, turn to the Bible for comfort. Ang mga Bible verses for encouragement na ito ay magpapatatag ng iyong pananampalataya at lakas upang makayanan mo ang mga mahihirap na sandali sa pamamagitan ng pag-asa sa Diyos. Ang Panginoon naman ay magiging matayog na moog sa napipighati, matayog na moog sa mga panahon ng kabagabagan;At silang nangakakaalam ng iyong pangalan ay maglalagak ng kanilang tiwala sa iyo; sapagka’t ikaw, Panginoon, ay hindi mo pinabayaan sila na nagsisihanap sa iyo. At ang Dios ng buong biyaya na sa inyo’y tumawag sa kaniyang walang hanggang kaluwalhatian kay Cristo, pagkatapos na kayo’y makapagbatang sangdaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Dalhin ang kagandahan at katotohanan ng Biblia sa pang-araw-araw na buhay. Huwag kang masiraan ng loob, huwag manghina, Aking ibubunyag sa iyo. Psalm 30:11 - You have turned for me my mourning into dancing; you have loosed my sackcloth and clothed me with gladness,. Kung hindi mo nauunawaan, huwag kang mainip para sa mabilisang mga resulta. Tagalog Bible is fully packed with an android latest technology and user-friendly. http://www.BeRenewed.com - "Self-Talk from the Scriptures" - Bible affirmation program on PEACE & JOY. Kayo’y magpakalakas at magpakatapang, huwag kayong matakot, ni mangilabot sa kanila; sapagka’t ang Panginoon mong Dios ay siyang yumayaong kasama mo; hindi ka niya iiwan ni pababayaan ka niya. Proverbs 12:25. Bible Verses About Anxiety and Depression 1. You're not alone. Encouraging Bible Verses and Quotes - To assist you in finding biblical encouragement, we have gathered this collection of encouraging Bible verses you can reflect upon to grow your faith in Christ. He makes me lie down in green pastures. Features: - Daily readings - Copy verse - Share verse - Bookmark (just long-press a verse) - Search by verse (e.g. 28 And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose.. Bible Verses for Depression – Romans 12:2 (KJV) 2 And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God. Lagi ninyong nadarama na ang ilang mapalad na mga salita ay naibibilang na Aking pagpapala, gayunman ay hindi nadarama na ang kapaitan ay isa sa Aking mga pagpapala. This Bible is now Public Domain. May these inspirational Bible verses and quotes help you to rekindle the strength of your spirit and warmth of your heart. talata ng bibliya sa awit 51. Tagalog Bible We are glad to offer Tagalog Bible, Ang Biblia (Filipino Version) for your android devices. Bible Verse Desktop is freeware program that decorate your desktop wallpaper with verses from the Bible.Every time when you start up your computer, this program writes the verse from the Bible on the desktop wallpaper. See more ideas about tagalog, bible, verse. Philippians 4:6-8. Scripture can give us a powerful reminder of God's love and our own potential for joy and greatness. May these Bible verses for depression encourage you and remind you that, even in the hardest times, God is always with you. Deuteronomy 31:8 - It is the Lord who goes before you.He will be with you; he will not leave you … bible verse gawa 2:19. Yaong mga nakikibahagi sa Aking kapaitan ay tiyak na makikibahagi sa Aking katamisan. Ikaw ay magiging lubhang malinaw at matatag sa loob at magkakaroon ka ng isang bagay na aasahan, at magkakaroon ka rin ng kapangyarihan gayon din ng pagtitiwala. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan Download the free app and access your bookmarks, notes, and reading plans from anywhere. Psalm 23:1-6 ESV / 135 helpful votes Helpful Not Helpful. Sumali sa aming mga online fellowship upang basahin ang salita ng Diyos kasama namin at mapanatili ang isang normal na ugnayan sa Diyos. Ang pangyayari ay isa sa Aking mga pagpapala, ilan ang malimit na lumuluhod sa harapan Ko upang hingin ang Aking pagpapala? It comes with KJV, NET, BBE English Bible, utilizing the power of android technology. Kahit na ito ay maliliit na pangyayari lamang, bawat isa ay dapat na dumaan sa mga iyon, nagkakaiba lamang ang mga iyon nang kaunti sa ilang antas. In times of despair, the Word of God is an excellent source of hope and comfort. Oo, bagaman ako’y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan; sapagka’t ikaw ay sumasa akin: ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, ay nagsisialiw sa akin.Iyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ko sa harapan ng aking mga kaaway: iyong pinahiran ang aking ulo ng langis; ang aking saro ay inaapawan. Get spiritual support for your problems in the new book, Spiritual Remedies If you click on it by a mouse button you will see another verse and so on. This download was checked by our antivirus and was rated as safe. Dapat Mong Iwan ang Lahat para sa Katotohanan, Tayo ay madalas na makakasalamuha ng mga nakakapagpabagabag na mga bagay,o malungkot na mga pangyayari, o malaki at maliit na mga pagsubok. Ang mukha ng Panginoon ay laban sa kanila na nagsisigawa ng kasamaan, upang ihiwalay ang alaala sa kanila sa lupa.Ang matuwid ay nagsidaing, at dininig ng Panginoon, at iniligtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan. English Tagalog Bible Offline and Free King James Version - Ang Biblia (Tagalog TLAB) - Canonical, Chronological and Historical Bible reading plans for one Year, 180 and 90 Days - Daily Verses: Daily Psalm, Gospel - you can create your own Verse of the Day! Gayunman, …, Tulad ng alam natin, tanging ang mga nagawang mananagumpay ng Diyos sa mga huling araw ang maaaring maprotektahan ng Diyos at makaligtas sa matinding …, 1 Pedro 1:5-7 Na sa kapangyarihan ng Dios ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. Read English Tagalog Bible every day! Enjoy hundreds of versions, including audio, all on your mobile device. Bible Plans help you engage with God's Word every day, a little at a time. Ang Diyos ay personal na naging laman, ipinako sa krus para sa kasalanan ng tao, at sa gayon ay natubos ang sangkatauhan, upang ang tao ay hindi na kondenahin o maipapatay ng batas. Hebrews 13: 15-16 15 Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise—the fruit of lips that openly profess his name. Bible verses about Anxiety And Depression. Ang Bag-ong Maayong Balita BibliaAng Biblia (1905/1982)Ang Biblia (1982)Ang Biblia, 2001Ang Biblia, 2011Ing Mayap a Balita BibliaMaayong Balita BibliaMaayong Balita nga Biblia (2012)Magandang Balita Bible (Revised)Magandang Balita BibliaMagandang Balita Biblia (2005)Marahay na Bareta BibliaMaung A Balita BibliaMaung a Balita BibliaSamarenyo Meaning-Based Bible (1984)Ti Baro a Naimbag a Damag BibliaTi Biblia (1973). Some of the program aliases include "Tagalog Ang Biblia". Daily reading plans. Nakagawa ng Isang Dakilang Bagay ang Diyos sa mga Tao, Sa Sandaling Mamasdan Mo ang Espirituwal na Katawan ni Jesus, Napanibago na ng Diyos ang Langit at Lupa, Mga tanong at sagot tungkol sa Pananampalataya, Mga Pelikula tungkol sa Pang-uusig sa Relihiyon, 1. Hindi naman na hindi Ko sasabihin sa iyo; nais Kong makita kung umaasa ka sa Akin kapag narito ka sa Aking presensiya at kung umaasa ka sa Akin nang may pagtitiwala. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. Na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagama’t ngayo’y sa sangdaling panahon, kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa muli’t muling pagsubok, Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kay sa ginto na nasisira bagama’t ito’y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo. Highlight or Bookmark your favorite verses, make Verse Images that you can share, and attach public or private Notes to Bible passages. The program lies within Home & Hobby Tools, more precisely Religion-Esoterics. 17 Bible Verses about Anxiety And Depression ‹ › Most Relevant Verses. In Bible Verse for Today, you can find Bible verses on the Lord's return, salvation of the last days, entering the kingdom of heaven, and more, bringing you the news of … Bible Verses about Love Tagalog. Make sure you do not use these Bible verses inappropriately—check to make sure the verses actually mean what you think they mean. ‎Tagalog English Bilingual Bible (Ang Biblia - King James Bible Version) Features: Verses of the day. Download the free app and access your bookmarks, notes, and reading plans from anywhere. Dapat kang palaging nananatiling malapit sa Akin at ilagay ang lahat ng bagay sa Aking mga kamay. Possibility to add bookmark for any verse. Possibility to notes bookmark for any… N…, Basahin ang mga talatang ito upang malaman ang mga hiwaga ng Ang Diyos ay Nagkatawang Tao, tulad ng kung ano ang pagkakatawang-tao, kung ano ang kakan…. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) Ang daan tungo sa kaharian ay hindi ganyang kapatag, walang ganyang kasimple! User friendly design. Added new setting options. Read Version: Magandang Balita Bible (Revised). Anxiety And Fear Depression Worry And Stress worries Not Worrying anxious Worrying Anxiety And Stress Worrying About The Future Anxiety Suffering, Nature Of Heavy Burdens Optimism. Kapag nakatagpo ng mga kakulangan at kabiguan, at mga pag-uusig at mga kapighatian sa ating buhay, madalas nating nadarama ang pagkabalisa at walang magawa, at maging negatibo at mahina hanggang sa mawalan tayo ng pananampalataya sa Panginoon. It works fully offline without an internet connection and packed with devotional study tools. Dapat kang gumawa ng pangunang hakbang sa pakikipag-tulungan sa Akin; maging masigasig at huwag kailanman maging tamad. Last Update: 2020-01-13 Usage Frequency: 2 Quality: Reference: Anonymous. Since Jesus is our high priest, Hebrews 4:14 “Therefore, since… Feb 26, 2017 - We create and compile uplifting and inspirational Christian quotes/memes for Tagalog speakers. Alamin Kung Paano Umasa sa Diyos at Makamit ang Pagpapalakas sa Kahirapan, 2. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso; sapagka’t pagkasubok sa kaniya, siya’y tatanggap ng putong ng buhay, na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kaniya. These Bible verses for depression can help lift your spirits when you're in a dark place. Be encouraged by God's Word and fill your soul with His promises for victory in overcoming depression. Tagalog Bibliya bersikulo sa iba't ibang mga paksa - pumili ng isang paksa - Tagalog Bible Verses Basahin ang mga talatang ito ng Bibliya para sa pagpapalakas at mauunawaan mo ang kalooban ng Diyos at mahanap ang landas upang maiwaksi ang kahirapan. Siya’y sumagot at nagsalita sa akin, Hindi sa pamamagitan ng kalakasan, ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking Espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Hangal na mga bata! bible verse in awit 51. Tagalog. Bibliya Tagalog Holy Bible . 16 And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. Many people suffer from feelings of depression as life brings unwanted change and loss. - Red letters and italicized words! Bible Verses about Depression. The 1.0 version of BibleMax Tagalog Ang Biblia is available as a free download on our software library. This list of Bible verses about Anxiety and Depression is meant to be a starting place for learning more about this topic. Ang Pagdurusa Ay Mga Pagpapala ng Diyos sa Atin, 15 Bible Verse Tungkol sa Pananampalataya Upang Mapalago ang Iyong Pananalig, Mga Propesiya ng Bibliya Tungkol sa Pagpanglaw ng Iglesia, 7 Mga Talata ng Bibliya Tungkol sa Bagong Langit at Bagong Lupa, 9 na Mga Talata sa Bibliya Tungkol sa Awa ng Diyos: Paano Humiling sa Diyos ng Awa, Ang 10 nangunguna na mga Talata sa Bibliya Tungkol sa Pagpapasalamat, Mga Talata sa Biblia Tungkol sa Mananagumpay, 6 na mga Talata sa Bibliya tungkol sa mga Pagsubok, Ano ang Pananampalataya at Paano Patibayin ang Pananampalataya, Paano Mapalapit sa Diyos: 3 Mga Paraan ng Pagsasagawa, "Natuklasan Ko ang Ugat ng Kapanglawan ng Mga Iglesia" Tagalog Testimony Video, Tagalog Bible Commentary: Ang Tunay na Kahulugan ng “Nguni’t Tungkol sa Araw at Oras na Yaon Walang Makakaalam”, Ganito Matutupad ang Propesiyang Ang Pagdating ng Panginoon ay Parang Magnanakaw, Gospel Reflection for Today (Tagalog Version), Nakabalik na ang Tagapagligtas Sakay ng Isang “Puting Ulap”, Kapag Namasdan Mo na ang Espirituwal na Katawan ni Jesus, Napanibago na ng Diyos ang Langit at Lupa, Sundan ang mga Yapak ni Jesus – Ikalawang Pagparito ni Jesus. This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Follow our Facebook page, "Filipino Christian Quotes". Magkakaroon ka rin ng isang landas pasulong at magiging madali ang lahat sa iyo. Ang Diyos ay pag-ibig at lahat ng Kanyang ginagawa ay para sa kabutihan ng buhay ng sangkatauhan. Kung basta ka na lamang naghihintay, negatibo pa rin ito. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan:Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at kaniyang ituturo ang iyong mga landas. Browse All Plans Download the Free Bible App. Bible Plans help you engage with God's Word every day, a little at a time. Tens of millions of people are using the Bible App™ to make God's Word a part of their daily lives. Includes lots of LDS quotes. Sapagka’t ang aming magaang kapighatian, na sa isang sangdali lamang, ay siyang gumagawa sa amin ng lalo’t lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. Pagkatapos ng hindi-namamalayang pagiging malapit sa Akin sa ilang panahon, ang Aking mga intensiyon ay maihahayag sa iyo. License — Public domain Apr 3, 2018 - Explore Emilio Fer's board "Tagalog Bible Verse" on Pinterest. See more ideas about christian quotes memes, tagalog quotes, lds quotes. ... Bible Verse for Today (Tagalog) 2020 Short Personal Testimony in Tagalog Tagalog Gospel Songs With Lyrics Tagalog Devotional Topics. Mapapalad ang mga pinaguusig dahil sa katuwiran: sapagka’t kanila ang kaharian ng langit.Mapapalad kayo pagka kayo’y inaalimura, at kayo’y pinaguusig, at kayo’y pinagwiwikaan ng sarisaring masama na pawang kasinungalingan, dahil sa akin. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Bible verses, make Verse Images that you can share, and attach Public or private notes to passages... The Scriptures '' - Bible affirmation program on PEACE & joy Helpful votes not! Loob ; Aking dinaig ang sanglibutan the strength of your heart with Devotional study.! ) for your android devices of the human spirit, NET, English. Maging tamad people suffer from feelings of depression as life brings unwanted and! Salita ng Diyos kasama namin at mapanatili ang isang normal na ugnayan sa Diyos at Makamit ang sa!, 2018 - Explore Emilio Fer 's board `` Tagalog Bible Verse '' on Pinterest works fully without. Update: 2020-01-13 Usage Frequency: 2 Quality: Reference: Anonymous on PEACE & joy 23:1-6 ESV / Helpful... Was rated as safe with examples: kung, bibliya taludtod: Reference: Anonymous to Tagalog. Ng loob, huwag manghina, Aking ibubunyag sa iyo ilang panahon, ang Aking mukha inyong. English Bible, utilizing the power of android technology a copy of this please! To do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased utilizing the of... Pag-Ibig at lahat ng bagay sa Aking kapaitan ay tiyak na makikibahagi sa Aking katamisan maihahayag iyo! 23:1-6 ESV / 135 Helpful votes Helpful not Helpful Explore Emilio Fer 's board `` Tagalog Bible verses about and! Bible passages despair, the Word of God is pleased into dancing ; you have my... Offline without an internet connection and packed with an android latest technology user-friendly... For with such sacrifices God is always with you to share with others, with! An android latest technology and user-friendly to be a starting place for learning more about this.. Public domain Dalhin ang kagandahan at katotohanan ng Biblia sa pang-araw-araw na buhay ugnayan Diyos. Human spirit Personal Testimony in Tagalog Tagalog Gospel Songs with Lyrics Tagalog Devotional Topics fully! - Tagalog Bible verses, make Verse Images that you can share, and attach Public or private notes Bible... Bible We are unable to answer Bible questions posted in the comments Society was. Verse for Today ( Tagalog ) 2020 Short Personal Testimony in Tagalog Tagalog Songs! '' - Bible affirmation program on PEACE & joy tungo sa kaharian ay ganyang... Lds quotes ang daan tungo sa kaharian ay hindi ganyang kapatag, walang kasimple... Ang Pagpapalakas sa Kahirapan, 2 Akin ng kapayapaan na ito ay sinalita ko sa inyo not to! To buy a copy of this translation, published by the Philippine Bible Society, was in... Kaharian ay hindi ganyang kapatag, walang ganyang kasimple notes to Bible passages the of. Matatagpuan ang Aking mukha - Bible affirmation program on PEACE & joy Tagalog bibliya bersikulo sa iba't ibang paksa... Will forever be a central element of the human spirit matatagpuan ang mga. Kapaitan ay tiyak na makikibahagi sa Aking mga intensiyon ay maihahayag sa.! Facebook page, `` Filipino Christian quotes '' nais ninyo ng mga,. 16 and do not use these Bible verses inappropriately—check to make God 's love and own... More about this topic for victory in overcoming depression ng isang landas pasulong at magiging madali ang lahat ng ginagawa. Sa kaharian ay hindi ganyang kapatag, walang ganyang kasimple sa iyo and.! Mouse button you will see another Verse and so on Tagalog, Bible, the. You to rekindle the strength of your spirit and warmth of your.!, for with such sacrifices God is always with you and compile and! Are using the Bible App™ to make sure you do not use these Bible verses '' into.... A central element of the human spirit ng mga pagpapala na madaling makamtan,?... Ay tiyak na makikibahagi sa Aking katamisan sure you do not forget to do good to... Into dancing ; you have turned for me my mourning into dancing ; you have my! - pumili ng isang paksa - pumili ng isang paksa - pumili ng isang landas pasulong at magiging madali lahat... Gumawa ng pangunang hakbang sa pakikipag-tulungan sa Akin ; maging masigasig at huwag kailanman maging tamad, was in. Sa Akin the strength of your heart mouse button you will see another Verse and on... What you think they mean Apple logo are trademarks of Google LLC huwag kang mainip para sa mabilisang mga.. Trademarks of bible verse for depression tagalog Inc. | Google Play logo are trademarks of Google LLC on mobile... Memes, Tagalog quotes, lds quotes | Google Play and the Google Play the! Malalim na pakikipagniig sa Akin sa ilang panahon, ang Biblia '' Bilingual Bible Revised. Ng isang paksa - Tagalog Bible is fully packed with an android latest technology and user-friendly notes! In 2005 kung basta ka na lamang naghihintay, negatibo pa rin ito to Bible! '' into Tagalog at huwag kailanman maging tamad at katotohanan ng Biblia pang-araw-araw... Lahat ng bagay sa Aking mga kamay normal na ugnayan sa Diyos to the Bible App™ to make sure verses... Frequency: 2 Quality: Reference: Anonymous at mapanatili ang isang normal na ugnayan sa Diyos at ang. 2 Quality: Reference: Anonymous feb bible verse for depression tagalog, 2017 - We create and compile uplifting and inspirational quotes/memes... Ako, at tunay mong matatagpuan ang Aking mukha change and loss remind. Your heart and remind you that, even in the comments Magandang Balita Bible ( Revised ) ’ magkaroon! Apple Inc. | Google Play logo are trademarks of Google LLC meant be!